Oxfam-Wereldwinkels

Oxfam-Wereldwinkels maakt mensen in Vlaanderen en Brussel bewust van onrechtvaardige wereldhandel en zet zich in om dit uit te roeien. Consumenten stimuleren om voor eerlijke producten te kiezen is volgens Oxfam-Wereldwinkels de beste manier om daarin te slagen.

Oxfam-Wereldwinkels sensibilise le grand public en Flandre et à Bruxelles à l'inégalité du commerce international actuel, et propose aux consommateurs une alternative via la promotion du commerce équitable.

www.oxfamwereldwinkels.be

Oxfam-Solidariteit-Solidarité

Oxfam-Solidariteit vecht tegen onrecht en armoede. Dat doen we met humanitaire hulp, ontwikkelingsprojecten, en campagnes voor politieke actie. In België ken je ons ook van de tweedehandswinkels, Oxfam Pakt Uit-cadeautjes en Oxfam Trailwalker.

Oxfam-Solidarité lutte contre l'injustice et la pauvreté, via des programmes de développement, d'aide humanitaire et l'organisation de campagnes. En Belgique nous sommes présents avec nos magasins de seconde main, les produits Oxfam s'emballe et des activités telles que l'Oxfam Trailwalker.

www.oxfamsol.be

Oxfam-Magasins du monde

Oxfam-Magasins du Monde strijdt in Brussel en Wallonië voor een alternatief systeem van consumptie en productie. We voeren sensibiliseringscampagnes en verkopen ook eerlijke handelsproducten en tweedehandskledij in een netwerk van eigen winkels.

Oxfam-Magasins du monde et son mouvement militent à Bruxelles et en Wallonie pour un modèle alternatif de consommation et de production. L’association mène des campagnes de sensibilisation et commercialise dans ses magasins des produits du commerce équitable ainsi que des vêtements de seconde main.

www.omdm.be

Oxfam-Wereldwinkels, Oxfam-Magasins du Monde en Oxfam-Solidariteit vormen samen Oxfam-in-België, dat lid is van de internationale confederatie Oxfam.

Oxfam-Magasins du Monde, Oxfam-Wereldwinkels, et Oxfam-Solidarité forment Oxfam-en-Belgique, qui est membre de la confédération internationale Oxfam.